Apple เปิดเผยรูป iPhone 7 พร้อมกับ iPhone 7 Plus มาสู่พร้อมมูลกล้องถ่ายรูปหญิบ ทวีตัวเลือกถูเรี่ยม ชำระล้างออกแบบพร้อมกับกันน้ำ!

Apple เปิดเผยเนื้อตัว iPhone 7 พร้อมด้วย iPhone 7 Plus ญิบสมาร์ทโฟนดรุณีเอี่ยมอ่องหมู่เป็นทางการ เพราะหมายถึงเคลื่อนที่ติดสอยห้อยตามข่าวใส่สีก่อนหน้าพื้นที่ตักเตือนจะมีอยู่ตัวเลือกขัดเอี่ยมอ่อง ท่าเสียบหูสดับตรับฟัง 3.5 มิลลิเมตรควรตัดเย็บให้กำเนิดเคลื่อนที่ มีอยู่การสังคายนายออกแบบ กล้องยาสูบขนองแก้วตายี่ ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากมีอยู่ฟีเจอร์พื้นที่แฟนๆ Apple รอซึ่งกันและกันมาหาหมู่ค้ำฟ้านั่นเป็น “กันน้ำ” ซึ่งพลความมีอยู่ดังต่อไปนี้
iPhone 7 มีอยู่ออกแบบภาพรวมตอนนี้ระบบโทรต่างประเทศที่ไหนถูกสุด pantip
นอกบ้านดุจพร้อมกับดรุณีก่อนหน้า เพราะการยักกระสายพื้นที่เด่นหมู่ชมหาได้ชัดเจนเป็นทำเนียบสิ่งโซนที่ผูกสภาพอากาศควรย้ายเคลื่อนที่คงอยู่พื้นที่ขอบบนพร้อมด้วยขอบข้างใต้สิ่งเนื้อตัวสิ่งปลาย มีอยู่การบวกคุณลักษณะกันน้ำซึ่งกันและกันฝุ่นติดสอยห้อยตามหลักเกณฑ์ IP67 (คงอยู่ที่ธาราพื้นที่คดีลึกซึ้งเปล่าเกิน 1 เมตรที่สมัยเปล่าเกิน 30 นาที)
Apple เปิดเผยเนื้อตัว iPhone 7 พร้อมด้วย iPhone 7 Plus มาหาพร้อมกันกล้องยาสูบยี่ บวกตัวเลือกขัดเอี่ยมอ่อง สังคายนายออกแบบพร้อมด้วยกันน้ำ!
ข้อมูลเทคโนโลยี ? สมาร์ทโฟน 8 เดือนกันยายน 2559, 03:50 นาฬิกา ICT เพราะ นายลักษณ์ โชติธนทำให้สำเร็จ อ่าน: 284,387
31,015
Share on FacebookShare on Twitter Apple เปิดเผยเนื้อตัว iPhone 7 พร้อมด้วย iPhone 7 Plus ญิบสมาร์ทโฟนดรุณีเอี่ยมอ่องหมู่เป็นทางการ เพราะหมายถึงเคลื่อนที่ติดสอยห้อยตามข่าวใส่สีก่อนหน้าพื้นที่ตักเตือนจะมีอยู่ตัวเลือกขัดเอี่ยมอ่อง ท่าเสียบหูสดับตรับฟัง 3.5 มิลลิเมตรควรตัดเย็บให้กำเนิดเคลื่อนที่ มีอยู่การสังคายนายออกแบบ กล้องยาสูบขนองแก้วตายี่ ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากมีอยู่ฟีเจอร์พื้นที่แฟนๆ Apple รอซึ่งกันและกันมาหาหมู่ค้ำฟ้านั่นเป็น “กันน้ำ”

Read more content at Apple ไขตน iPhone 7 พร้อมด้วย iPhone 7 Plus มาพร้อมทั้งกล้องคู่ เพิ่มจำนวนตัวเลือกเช็ดเอี่ยม ชำระล้างออกแบบพร้อมด้วยกันน้ำ!.

ย้อนคราบความศิวิไลซ์ศรีวิชัย แถว จังหวัดสุราษฎร์

ริเริ่มโต้กลับรอยคราบความศิวิไลซ์มงคลวิความชนะซึ่งกันและกันแห่งหน แห่งน่านับถือแห่งหนชาวน้ำเมาษฎร์อำนวยกระแสความเคารพนับถือเป็นวิธเป็นบ้านั่นคือ สารีริกธาตุทะลวงยา อยู่ในสภาพข้างในพระอารามสารีริกธาตุทะลวงยาราชวรวิหาร เป็นวัดสาธารณะวรรณะส่อน ด้วยกันเป็นพระอารามดั้งเดิมสิ่งจังหวัด อยู่ในสภาพแห่งหนชุมชนเวียง อำเภอทะลวงยา สถูปสารีริกธาตุทะลวงยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบแปลนมงคลวิความชนะตัวเดี่ยวแห่งหนอีกต่างหากอยู่ข้างในสถานภาพแห่งหนสัตมัสดก
สันนิษฐานต่อว่าสร้างสรรค์รุ่งมัตตะพุทธศตวรรษแห่งหน13-14 เป็นแห่งจุพระบรมพระบรมธาตุสิ่งสมเด็จตุ๊เจ้าสัมมาสู่สัมพุทธเจ้า เป็นบูชนียสถานประธานยี่บ้านเรือนยี่บุรีสิ่งจังหวัดสุราษฎร์ ด้วยกันเป็นหนึ่งข้างในไตรของเก่าแก่สถานที่สิ่งน่านับถือแห่งหนเคารพนับถือไหว้ที่พัก อรัญประเทศ pantip
สิ่งดินแดนใต้ เป็นต้นว่า สถูปพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกันพระพุทธนอนหลับคูหาคูหาภิชาน จังหวัดยะลา
ในทั่ววันวิสาขไหว้สิ่งทั่วปี จักประกอบด้วยระเบียบแบบแผนกรูภูษาด้วยกันพิธีห่มผ้ำสารีริกธาตุทะลวงยา ซึ่งได้รับกระแสความขะมักเขม้นเคลื่อนคนเดินดินด้วยกันนักท่องเที่ยวเป็นปริมาณมำก ถือเป็นผลงานพิธีสิ่งเด่นรายปีผลงานหนึ่งสิ่งจังหวัดสุราษฎร์
ต่อเนื่องด้วย พระบรมสารีริกธาตุมงคลน้ำเมาษฎร์ข้างในพระบรมราโชปถัมภ์ อยู่ในสภาพบนเนินเขาท่าทีพัชร ต.มะขามเตี้ย อำเภอบุรี จังหวัดสุราษฎร์ ประเมินผลเป็นบูชนียสถานตัวฐานสิ่งชาวกรุงบ้านเรือนเนิน หรือชาวอาเภอบุรีสุราษฎร์ สร้างสรรค์ขณะปี พุทธศก 2550 ยินยอมแบบแปลนศิลปะมงคลวิความชนะเคล้าคละศิลปะรัตนโกสินทร์ข้อความย่อยต้น
เป็นพระบรมสารีริกธาตุครองดำเกิงเรียวดุจลำไฟ อยู่ในสภาพบนที่หนึ่งรูปแปดเหลี่ยม ตอนมุทธาจุพระบรมพระบรมธาตุ 2 ตัว ด้วยกันพระบรมสารีริกธาตุสิ่งพระพุทธผู้เจริญรอยตามอีก 16 ตัว พระบาทสมเด็จมหากษัตริย์ด้วยกันสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้อยู่มาสู่ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ด้วยกันครองปลูกสร้างต้นเพิงปล่อยวางแห่งหนหน้าตัวพระบรมสารีริกธาตุ ขณะวันที่27 มีนาคม 2502 ด้วยกันครองรับพระบรมสารีริกธาตุมงคลน้ำเมาษฎร์วางข้างในพระบรมราโชปถัมภ์พระบรมสารีริกธาตุมงคลน้ำเมาษฎร์จึงได้พระนามต่อว่า พระบรมสารีริกธาตุมงคลน้ำเมาษฎร์ ข้างในพระบรมราโชปถัมภ์
เมื่อมาสู่จรดบุรีน้ำเมาษฎร์แล้ว เครื่องเคราหนึ่งแห่งหนน่าทำคือการจากไปกราบเรือไหว้ ศาลหลักเมือง ซึ่งเป็นที่รวมสปิริตสิ่งชาวสุราษฎร์ อยู่ในสภาพที่สนามมงคลน้ำเมาษฎร์ มัชฌิมบุรีสุราษฎร์ ใกล้ชิดสายน้ำชั่วนาตาปี สร้างสรรค์เนื่องด้วยคอนกรีตยินยอมแบบแปลนศิลปะมงคลวิความชนะ ดุจกับดักสารีริกธาตุทะลวงยา ถ้าว่าประกอบด้วยปริมาตรใหญ่กว่า 2 ทัดเทียม ด้านหน้าเป็นตราสัญลักษณ์ข้างในวโรกาสแห่งหนพระบาทสมเด็จมหากษัตริย์ครองครองแผ่นดินถ้วน 50 ปี
ปิดท้ายเนื่องด้วยการตะลอนดูวิถีชีวิตฝูงชนเก่ามากแห่งหน ฝูงชนใสปลาใบไม้ หรือ ท้องร่องร้อยชนิด ข้างในสายน้ำชั่วนาตาปี อาณาเขตแห่งหนประกอบด้วยท้องร่องอนุท้องร่องกระจิริดประเมินผลร้อยชนิด จึงได้รับการเรียกต่อว่า“ท้องร่องร้อยชนิด” ประกอบเนื่องด้วยที่ดิน 6 ชุมชน สิ่งอำเภอบุรี อยู่ในสภาพแห่งหน ต.ใสปลาใบไม้ อำเภอบุรี จังหวัดสุราษฎร์ ประกอบด้วยรูปพรรณสัณฐานที่ดินธารประชิดคกะปลกกะเปลี้ยยๆ เกาะกุม ประกอบด้วยอุทุกธารมากชนิดเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน ต้นชนิดจำนวนมากเป็นต้นแห่งหนชอบน้ำกร่อยเป็นพิเศษต้นเคลื่อนแห่งหนรุ่งอยู่มากมาย ทุกฝาแฝดฝั่งชายฝั่งทะเลท้องร่อง จำนวนมากสามัญชนยังชีพทาสาหมุนมะพร้าว 80 เปอร์เซ็นต์ ด้วยกันทำประมงริมฝั่ง 20 เปอร์เซ็นต์

For related post, please visit ย้อนกลับมาลายความศิวิไลซ์ศิริวิการชนะ ที่อยู่ จ.สุราษฎร์.

สิบ อนุกรม สายการบินเขตปกติมัสดกแห่งพื้นพิภพ ประจำปี 2016

วรรณะ 1 : สายการบินเอไม่เรทส์ (Emirates) – สายการบินแถวโศภาที่พัก อรัญประเทศ pantip
แรงกล้า
อันดับ 2 : สายการบินอีกาตาร์แอร์คอนดิชันเวย์ส์ (Qatar Airways)
อันดับ 3 : สายการบินประเทศสิงคโปร์แอร์คอนดิชันไลน์ (Singapore Airlines)
อันดับ 4 : สายการบินค้างเธย์ตงซิฟิค (Cathay Pacific Airways)
อันดับ 5 : สายการบินกรูลนิปปอนแอร์คอนดิชันเวย์ส์ (All Nippon Airways)
อันดับ 6 : สายการบินเอทิฮัด แอร์คอนดิชันเวย์ส์ (Etihad Airways)
อันดับ 7 : สายการบินเตอร์กิชแอร์คอนดิชันไลน์ (Turkish Airlines)
อันดับ 8 : สายการบินอีวีเอแอร์คอนดิชัน (EVA Air)
อันดับ 9 : สายการบินแควนตัส (Qantas)
อันดับ สิบ : สายการบินลุฟท์ธันลดลง (Lufthansa)

Please visit สิบ อนุกรม สายการบินถิ่นเรียบร้อยหัวข้างในพื้นพิภพ ประจำปี 2016 for related content.

หนาวเย็นจบ! ภูเขาอินทนันท์ อุณหภูมิ 8-9 องศา พรึบเปิด แคบมาดาต้นป่าน ทางแคบศึกษาเล่าเรียนธรรมชาติ กำนัลจังหวะสมุทรไอหมอก

เมื่อเช้าวานนี้เขตพ้นมาสู่ หมดไปอุตุนิยมวิทยาตอนเหนือ เมืองจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าร้าย อุณหภูมิโมลี ภูเขาอินทความสนุก มีอยู่เขต 8-9 องศา โพยมันหนาวเพล้โพล้ลง กับแห่งแยะดล เป็นต้นว่า ภูเขาหรือไม่ยินยอมหว่างเขา ต่างก็ตั้งต้นเห็นกับสัมผัสรัตนากรไอหมอกได้รับแห่งห้วงรุ่งสาง หนาวจากนั้น! ภูเขาอินทความสนุก อุณหภูมิ 8-9 องศา พร้อมจัดเตรียมไข คอดมารดาต้นป่าน ตรอกศึกษาเล่าเรียนธรรมดา อวยได้รับสัมผัส “ทะเลไอหมอก”
หมดไปอุตุนิยมวิทยาตอนเหนือ เมืองจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าร้าย โพรงมรสุมเคลื่อนที่ลงเสด็จพระราชดำเนินพาดโรงแรมอรัญประเทศ pantip
พ้นแคว้นเขตระหว่างกลางกับเขตทิศตะวันออก ทำพร้อมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังมัชฌิมโบกคลุมทะเลอันดามันเขตล่างกับอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้สร้างอวยแคว้นตอนเหนือช่วงบนบานศาลกล่าวประกอบด้วยจำนวนกับงานขจัดขจายของฝนฟ้าลดลงเพราะทั่วถึงแห่งห้วงทั่วถึงกันเวลาระหว่างกลางอาทิตย์ตรงนี้
อธิปวุฒิพงษ์ ไพรวจีฟ่องฟู ลูกมือผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติภูเขาอินทความสนุก อำเภอจอมสุพรรณ เมืองจังหวัดเชียงใหม่ เช้าว่าร้าย แห่งเดี๋ยวนี้ช่วงเช้าตรู่กับเพล้โพล้ขั้นโพยมันตั้งต้นหนาวเพล้โพล้อุณหภูมิเกลี่ย 8-9 องศาเซลเซียส มาสู่แยะทิวากาลจากนั้น ถ้าหากอุณหภูมิลดลงถดถอย 6 องศาเซลเซียสแล้วก็จะเรียกหาว่าร้ายหนาวเต็มแรง แต่กระนั้นแห่งห้วงจารชนบรรลุเอี้ยวยังคงประกอบด้วยฝนฟ้าร่วงมีอยู่ทั่วถึงกัน สร้างอวยขั้นกาศออกจะคลุม วานเช้าบอกนักเที่ยวอวยพึงระวังงานทัศนาจรเสด็จพระราชดำเนินมาสู่บนบานศาลกล่าวนาภีทางเขตกล้าลื่นไถลผละฝนฟ้าร่วง
แห่งวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน เขตจะบรรลุ เลนน้ำขาวทยารักษาโรคนฯจะไขอวยบริการ ตรอกศึกษาเล่าเรียนธรรมดา คอดมารดาราว จากนั้น ซึ่งนักเที่ยวจะได้รับเคารพพร้อมทั้งรัตนากรไอหมอก ทุ่งกว้างต้นกุหลาบพันศก กับกวางผาตากแดดรองอุตุหนาว เชื่อมั่นว่าร้ายจะสร้างกรณีติดตรึงใจแก่นักเที่ยวหมายถึงระบิเหลือแหล่ แต่กระนั้นสมมตขึ้นไปมาสู่แห่งเดี๋ยวนี้ก็จะพบเห็นพร้อมทั้งท้องนาต้นข้าวขั้นบันไดเขตบ้านมารดาระหว่างกลางสาธารณะ ซึ่งกำลังเหม็นเขียวเพียบนาภีทุ่งกว้าง

For related post, please visit หนาวเหน็บหลังจากนั้น! ภูเขาอินทนันท์ อุณหภูมิ 8-9 องศา เรียบร้อยเปิดเผย คอดพระมารดาป่าน เส้นทางศึกษาเล่าเรียนธรรมดา ยกให้แตะรัตนากรเมฆหมอก.

อยู่ยาว!บุสเก็ตส์หวังแขวนเกือกกับบาร์ซ่า

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ มิดฟิลด์ดาวดัง บาร์เซโลน่า ระบุชัด ต้องการปิดฉากอาชีพนักฟุตบอลที่ คัมป์ นู พร้อมขอบคุณสโมสรที่เชื่อมั่นในฝีเท้าและขยายสัญญาให้อีก 5 ปี

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ กองกลางตัวรับคนเก่งของ บาร์เซโลน่า ยอดสโมสรลูกหนังแห่งศึก ลา ลีกา สเปน เปิดเผยว่า ตนมีความตั้งใจที่จะอยู่รับใช้ต้นสังกัดยาวไปจนถึงวันยุติอาชีพพ่อค้าแข้ง หลังจากที่จรดปากกาต่อสัญญากับ บาร์ซ่า ออกไปจนถึงปี 2021 เรียบร้อย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา

“ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้อยู่กับสโมสรแห่งนี้ต่อไป ผมหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกภายในสัญญาฉบับใหม่นี้ของผม นี่คือทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ผมอยากจะขอบคุณสโมสรที่เชื่อมั่นในตัวผม และผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อสโมสร”

“แน่นอนว่า การเลิกเล่นกับที่นี่ถือเป็นความฝันของผม และผมก็อยากให้มันเป็นแบบนั้น แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกและอาการบาดเจ็บ แต่แน่นอนว่า ผมอยากเลิกเล่นกับ บาร์ซ่า” ดาวเตะทีมชาติสเปนวัย 28 ปี กล่าว

โทรต่างประเทศราคาประหยัด สำหรับสัญญาฉบับใหม่นี้ทำให้ บุสเก็ตส์ มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง 200 ล้านยูโร (ประมาณ 7,800 ล้านบาท) และเจ้าตัวยังมีออปชั่นที่จะต่อเพิ่มอีก 2 ปี ด้วย

Read more article at อยู่ยาว!บุสเก็ตส์หวังแขวนเกือกกับบาร์ซ่า.

คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ

กล้าๆ แลกหน่อย! เจอร์เก้น คล็อปป์ รับ ลิเวอร์พูล ต้องแก้ไขเมื่อเจอกับทีมที่เน้นตั้งรับ ติคู่แข่งชิงพื้นที่หัวตารางอย่าง เชลซี และ สเปอร์ส ที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวด้วยเช่นกัน รับไม่รู้ในเกมดวล ฮัลล์ วันเสาร์นี้ “เดอะ ไทเกอร์ส” จะใช้แผนเดียวกันนั้นหรือไม่

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล สโมสรดังในศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมาตำหนิบรรดาทีมคู่แข่งแย่งพื้นที่ 4 อันดับแรกว่า เน้นเล่นเกมรับมากเกินไป ก่อนหน้าเกมลีกที่จะเปิดถิ่น แอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ ฮัลล์ ซิตี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้

กุนซือชาวเยอรมัน ที่นำ “หงส์แดง” ชนะ อาร์เซน่อล, เลสเตอร์ ซิตี้, เชลซี และบุกเสมอ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ แต่พลาดท่าแพ้ เบิร์นลี่ย์ ในเกม 5 นัดแรก รู้ดีว่าต้นสังกัดมักเจอกับปัญหาเมื่อเจอคู่แข่งที่เน้นตั้งรับ แต่ติบรรดาทีมหัวตารางที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวเช่นกัน

อดีตนายใหญ่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กล่าวว่า “เราต้องรับมือกับทีมที่เน้นตั้งรับ ผมไม่แน่ใจว่า ฮัลล์ จะเล่นแผนนั้นมั้ย แต่ผมไม่เห็นพื้นที่ว่างมากมายในเกมกับ เชลซี รวมถึงเกมกับ ท็อตแน่ม ด้วย ผู้เล่นทั้ง 10 คนถอยไปตั้งรับกันหมด”

My job is traveller ขณะที่เมื่อนักข่าวถามถึงวิธีจัดการกับทีมที่ ลิเวอร์พูล สมควรเอาชนะได้นั้น คล็อปป์ ตอบอย่างมีอารมณ์ว่า “ถ้าคุณถาม 2 หรือ 3 ครั้ง บางทีอาจมีปัญหากับเรื่องความคาดหวัง? เรารู้ดีอย่างยิ่งถึงความยากที่เรามีในเกมนี้ แต่การพลาดโอกาสเป็นเรื่องดี มันหมายความว่าคุณมีโอกาสในการยิงประตู ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในเกมฟุตบอล คุณพลาดโอกาสในเกมสำคัญ มันจะเหมือนกับ “ว้าว ปรบมือแล้วเดินหน้ากันต่อไปเถอะ” ขณะที่เมื่อคุณพลาดโอกาสในอีกเกมหนึ่ง มันจะเป็นแบบว่า “ไม่เอาน่า อย่าพลาดง่ายๆ แบบนั้นอีกครั้ง”

Read related post at คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ.

ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์

ใครจะเอา! เทรนเนอร์ ลียง เผย เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ หัวหอกชาวโตโก ซัดทั้งเหล้าและอัดบุหรี่ ตอนเรียกมาสัมภาษณ์ ส่งผลให้ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาด้วย ทั้งๆ ที่ตอนแรกอยากได้มาเสริมทัพฟรีๆ

บรูโน่ เจเนซิโอ กุนซือ โอลิมปิก ลียง ทีมดังในศึก ลีก เอิง ฝรั่งเศส เปิดเผยว่า สาเหตุที่ล้มเลิกแผนการเซ็นสัญญากับ เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ อดีตกองหน้า อาร์เซน่อล และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นเพราะรับไม่ได้ที่นักเตะทั้งดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในระหว่างที่เจรจากัน

ปัจจุบัน อเดบายอร์ วัย 32 ปี อยู่ในสถานะนักเตะไร้สังกัด หลังจากที่แยกทางกับ คริสตัล พาเลซ หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา และ ลียง ก็ให้ความสนใจหัวหอกชาวโตโก ก่อนเรียกเข้ามาพูดคุยด้วย แต่สุดท้ายต้องยกเลิกเซ็นสัญญา เนื่องจากรับไม่ได้กับพฤติกรรมนักเตะ

เจเนซิโอ เผยว่า “พวกเรามีที่ในทีมของเราให้สำหรับ มานู ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมสถานที่พูดคุยและดื่มกาแฟซักแก้วที่เมืองลียง อย่างไรก็ตาม ผมประหลาดใจมากเมื่อเขามาถึงแล้วก็ขอวิสกี้ชอตหนึ่งใส่ในกาแฟของเขาทันที นอกจากนั้น เขายังคาบบุหรี่ที่ปากของเขาอีกด้วย”

โทรถูก เทรนเนอร์ ลียง ยังยอมรับการพูดคุยกันในครั้งนั้นเริ่มต้นอย่างย่ำแย่ ก่อนตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับ อเดบายอร์ ในที่สุด โดยระบุว่า “สิ่งที่ตามมาในความคิดของผมคือ มันไม่มีที่สำหรับเขาในทีมของเราอีกแล้ว”

For related post, please visit ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์.

ทางการ!บุสเก็ตส์ต่อสัญญาบาร์ซ่าถึงปี2021

บาร์เซโลน่า จับ เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ กองกลางตัวเก่ง ต่อสัญญาในถิ่น คัมป์ นู ไปจนถึงปี 2021 พร้อมออปชั่นขยายได้อีก 2 ปี หลังอยู่กับสโมสรมาทั้งชีวิต และเป็นกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์มาแล้วมากมาย

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ มิดฟิลด์ตัวรับของ บาร์เซโลน่า มหาอำนาจลูกหนังแห่งศึก ลา ลีกา สเปน จรดปากกาต่อสัญญาค้าแข้งกับ “เจ้าบุญทุ่ม” ออกไปจนถึงปี 2021 อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา พร้อมเงื่อนไขสามารถขยายเพิ่มได้อีกจนถึงปี 2023

ดาวเตะทีมชาติสเปนวัย 28 ปี อยู่กับ บาร์เซโลน่า มาตลอดชีวิต และนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาจากทีมชุด เบ เมื่อปี 2008 เจ้าตัวก็ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้วทั้งสิ้น 390 นัด ทำได้ 13 ประตู และคว้าแชมป์มาครองได้อย่างมากมาย อาทิ ลา ลีกา 6 สมัย และ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 3 สมัย

สมัครสมาชิก Worldventures ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะทำให้ บุสเก็ตส์ มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง 200 ล้านยูโร (ประมาณ 7,800 ล้านบาท) เลยทีเดียว

Read more post at ทางการ!บุสเก็ตส์ต่อสัญญาบาร์ซ่าถึงปี2021.

ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์

อนูอาร์ คาลี มิดฟิลด์ วิลเล่ม ทเว กลายเป็นแข้งคนแรกที่โดนกรรมการซึ่งดูภาพรีเพลย์ในสนามไล่ออก โดยตอนแรกเขาโดนแค่ใบเหลือง แต่เปาที่ดูคลิปมองว่ามันรุนแรงจนสมควรเป็นใบแดง และแจ้งอย่างนั้นกับเชิ้ตดำในสนาม

อนูอาร์ คาลี กองกลาง วิลเล่ม ทเว สโมสรในศึก เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกไล่ออกจากการตัดสินของกรรมการที่ดูภาพรีเพลย์ในสนาม

วิลเล่ม เจอกับ อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ในเกม เคเอ็นวีบี เบเกอร์ คัพ เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมันถือเป็นเกมแรกที่มีการใช้ผู้ช่วยผู้ตัดสินคนหนึ่งทำการดูคลิปวิดีโอเพื่อช่วยทำการตัดสิน

ทั้งนี้ ในเกมดังกล่าว คาลี เข้าสกัด ลาสเซ่ โชน อย่างหนักจนได้รับใบเหลืองจากกรรมการ แดนนี่ มัคเคลี่ แต่ โปล ฟาน โบเคล ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ดูคลิปวิดีโอมองว่ามันเป็นการเล่นที่รุนแรงสุดๆ และบอกกับ มัคเคลี่ ว่าสมควรแจกใบแดงไปเลย

มัคเคลี่ เผยว่า “ผมถาม โปล ว่าเขามั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มรึเปล่า และเขาก็ไม่ลังเลเลย ดังนั้นมันจึงเป็นการตัดสินที่ชัดเจน ภาพในคลิปวิดีโอมันบอกเองอยู่แล้ว นี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่กรรมการซึ่งดูคลิปวิดีโอมีประโยชน์กับเกมมากๆ”

เที่ยวหรู อยู่สบาย จ่ายประหยัด ด้าน ฟาน โบเคล เผยว่าตนดูภาพรีเพลย์วนไปวนมาหลายครั้ง ก่อนจะแนะให้เชิ้ตดำไล่ คาลี ออกจากสนาม “หลังจากได้เห็นการเข้าสกัดนั้นผมก็คิดทันทีเลยว่า -อูย- ผมดูจังหวะการทำฟาวล์อีกหลายครั้งจากมุมมองต่างๆ และได้ข้อสรุปว่ามันต้องเป็นใบแดง ถ้าผมได้เห็นการทำฟาวล์แบบนั้นในสนามแล้วล่ะก็ ผมก็คงแจกใบแดงให้ไปเลย”

For related content, please visit ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์.

เอ็มอินเตอร์ฯ-บ.AKQAร่วมเสวนาเพื่อยกระดับงานดิจิตอล

ที่พักจังหวัดสระแก้ว pantip คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์(ซ้าย), ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ร่วมต้อนรับ คุณแดน อินาโมโตะ (ขวา), ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท AKQA ประเทศญี่ปุ่น มาเล่า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ผลงานดิจิตอลระดับโลก ให้แก่พนักงานบริษัทในกลุ่ม กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง Digital Academy @mInteraction เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์งานดิจิตอล และพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในวงการการตลาด และการสื่อสาร เมื่อเร็วๆ นี้

Please visit เอ็มอินเตอร์ฯ-บ.AKQAร่วมเสวนาเพื่อยกระดับงานดิจิตอล for more post.